עבודות לתערוכות

אנו נותנים פתרונות שילוט לתערוכות, כנסים,
תצוגות, הפגנות וכדומה.
תוך שימוש במבחר רחב של חומרים אנו :
רול אפים , כרזות, דגלים וכו'.

דוגמות